Alt du skal vide om indfødsretsprøven 2024

 

Du sidder måske med tankerne om at blive dansk statsborger, men hvordan bliver man egentligt optaget som dansk statsborger (og får indfødsret). Der kan være mange grunde til, at du ønsker at få statsborgerskab. Måske vil du have det respekterede bordeauxfarvede pas, eller måske føler du dig mere dansk end noget andet. Uanset årsagen, er prøven et af det sidste skridt i rejsen mod at blive dansk statsborger.

Sådan foregår statsborgerskabstesten 2024

Indfødsret test 2024 indeholder en række spørgsmål om kulturen, historien samt samfundsforholdene og værdierne i Danmark. Helt præcist er der 45 spørgsmål i indfødsretsprøven 2024, som alle i en eller anden udstrækning relaterer sig til danske samfundsværdier og fakta om Danmark. Prøven afholdes på sprogcentre i Danmark, og du kan tilmelde dig prøven gennem de respektive sprogcentre.

Har man mulighed for at læse op til prøven?

Du har mulighed for at læse op til en del af prøven, men ikke den hele. Der har historisk set været 35 spørgsmål, du kan læse op på med det læremateriale, der udleveres i forbindelse med indfødsretsprøven. Du kan finde mange udbydere, der tilbyder læremateriale til indfødsretsprøven 2024, og nogle af dem tilbyder også ”testspørgsmål”, så du kan teste din viden forud for prøven.

10 af de 45 spørgsmål er uforberedte spørgsmål. Halvdelen af disse spørgsmål har historisk relateret sig til aktuelle begivenheder og hændelser, som har fundet sted inden for de sidste seks måneder. Disse spørgsmål omhandler i høj grad politiske problemstillinger, samfundsforhold og andre kulturrelaterede hændelser. Disse spørgsmål har du ikke mulighed for at studere forud for prøven, og svarene kræver derfor, at du holder dig opdateret med de aktuelle begivenheder, der finder sted i Danmark.

Du kan se et eksempel på det læremateriale, der udleveres af Udlændinge- og Integrationsministeriet her. Husk, at du kan finde uddybende læremateriale fra andre udbydere, som dog oftest tager betaling for materialet. Dette kan sagtens være pengene værd, da du får hjælp og værktøjer til at bestå prøven.

Hvad skal der til for at bestå indfødsretsprøven 2024?

Du skal ved statsborgerskabstesten 2024 med 45 spørgsmål svare rigtigt på mindst 36 spørgsmål. Du skal, udover at svare rigtigt på nok spørgsmål, også svare rigtigt på 4 ud af 5 spørgsmål om de danske værdier. Det er derfor meget vigtigt, at du læser godt op på de danske værdier, selvom du måske allerede føler dig sikker i dem.

Du skal også huske, at du ikke har dansk statsborgerskab, selvom du består prøven. Der gælder flere krav, før du kan blive dansk statsborger. Du skal foruden beståelse af prøven også have opholdt dig i Danmark i 9 år uafbrudt (der gælder dog særlige undtagelser for visse grupper). Derudover skal du:

Et hyppigt spørgsmål, der kommer, når du skal have et nyt statsborgerskab, er, om du mister dit gamle statsborgerskab i dit fødeland. Svaret er, at du ikke nødvendigvis mister det. Det afhænger af reglerne for dobbeltstatsborgerskab i dit fødeland. Danmark tillader dog dobbelt statsborgerskab, så hvis dit fødeland også tillader det, mister du ikke dit gamle statsborgerskab.

Fakta om tidligere prøver (til brug ved indfødsretsprøven 2024)

Du sidder sikkert og tænker, om du kan øve dig på nogle af spørgsmålene forud for statsborgerskabstesten 2023. Som tidligere nævnt, er der sider, hvor du kan svare på ”testspørgsmål”. Det er dog ikke sikkert, at det faktisk er de spørgsmål, der er med til prøven. Du kan også gennem Udlændinge- og Integrationsministeriets side integrationsviden.dk se tidligere prøver, der har været brugt før indfødsret test 2024.

 

Tallene er rundet op/ned.

Kilde: Integrationsbarometer.dk

Beståelsesprocenten har været svingende de sidste to år, men forventes at stabilisere i år. Statsborgerskabsprøven blev i 2017 omdøbt til indfødsretsprøven med nye tiltag. I 2021 blev de sidste fem spørgsmål (om danske værdier) tilføjet til prøven, som også vil være med i indfødsret test 2024 (dog med anden ordlyd). Disse spørgsmål er specifikt rettet mod at teste ansøgerens viden om de danske værdier og normer. Disse spørgsmål blev tilføjet til prøven som følge af en aftale mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.

Selvom disse spørgsmål kan være svære at svare på, vil lærematerialet i høj grad forberede den deltagende på dem. Du kan se analyser af tidligere spørgsmål, herunder deres sværhedsgrad og diskriminationsgrad, i denne analyse fra SIRI. Diskriminationsgraden i analysen ligger på 0,33, som er den samme grad, de seneste 11 test har haft. 

Diskriminationsgraden viser, at dygtigere deltagere oftest svarer korrekt, og at spørgsmålene derfor ikke er tilfældige. Sværhedsgraden viser, hvor mange af deltagerne, der svarer korrekt på spørgsmålet. En sværhedsgrad på 1 betyder, at alle har svaret korrekt.

Oprindelsen på den deltagende ser også ud til at have en effekt på, hvor høj beståelsesprocenten er. Data fra 2017 viser, at personer med ikke-vestlig oprindelse har en beståelsesprocent på omkring 41 %, hvorimod personer, der har en vestlig oprindelse, har en beståelsesprocent på hele 81 %. Hvad der ligger til grund for dette er ikke klart.

Tallene er rundet op/ned.

Kilde: Integrationsbarometer.dk

Tilmelding til statsborgerskabstesten 2024

Når indfødsret test 2024 bliver tilgængelig, vil du kunne tilmelde dig gennem dit kommunale sprogcenter, hvis kommunen tilbyder testen eller borger.dk. Når du har tilmeldt dig prøven, vil du blive tilsendt dit lærematerialet til indfødsret test 2024, som du skal studere nøje, forud for testen. Når du har studeret materialet og sat dig ind i de danske værdier og normer, kan du tage et kig på tidligere prøver, eller teste din viden gennem ”prøvespørgsmål” fra de forskellige udbydere på internettet.

Når du har taget prøven, bliver svarene offentliggjort umiddelbart efter (3-4 uger), og du vil derefter kunne se, om du har bestået prøven. Hvis du har bestået prøven, er du et skridt nærmere det danske statsborgerskab og på at kunne kalde dig dansk statsborger. Har du spørgsmål, kan du ofte finde svar på integrationsviden.dk, som varetages af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Vil du gerne se flere data fra tidligere prøver eller andre integrationsdata, kan du besøge integrationsbarometer.dk, som også varetages af Udlændinge- og Integrationsministeriet.